Ali GDPR osebam, na katere se nanašajo podatki, podeljuje nove pravice?

 In

Bistveno novi sta predvsem pravica do izbrisa (pravica do pozabe, 2. odstavek 20. člena GDPR) in pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR). Po 2. odstavku 17. člena GDPR in podvržen določenim izjemam, ima oseba, na katero se nanašajo podatki, pravico zahtevati od upravljavca izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo naj ali nanjo, vključno z izbrisom pri vseh tretjih osebah, ki jim je upravljavec posredoval podatke. Ta ureditev se razlikuje od “pravice do pozabe”, ki jo je določilo Evropsko sodišče, ki je končno normalen zahtevek za izbris. Po 20. členu GDPR ima oseba, na katero se nanašajo podatki, pravico do prenosa svojih osebnih podatkov neposredno od enega upravljavca k drugemu, kjer je to tehnično možno, razen v določenih okoliščinah.