Ali GDPR zahteva soglasje osebe, na katero se nanašajo podatki, za vse obdelave podatkov?

 In

Soglasja za obdelavo podatkov ni potrebno ponovno pridobiti, če je predhodno dano soglasje v skladu z zahtevami GDPR (uvodna izjava 171 GDPR). O tem ni mogoče odločiti abstraktno in za vse primere, ampak je potrebno presoditi vsak posamičen primer posebej.