Ali obstaja obveznost potrjevanja po določbah GDPR za dokazovanje skladnosti?

 In

Potrjevanja po GDPR niso obvezna. Potrjevanja se lahko vzpostavijo (42. in 43. člen GDPR). Še več, v skladu z GDPR je potrebno mehanizme potrjevanja spodbujati. Primerna potrjevanja morajo biti namenjena poenostavitvi potrjevanja skladnosti z zahtevami GDPR glede namen potrjevanja. Vendar opravljena potrditev ne more ščititi družbe pred predpisanimi sankcijami.