Ali GDPR dovoljuje parlamentom držav članic sprejem zakonov o podrobnejši opredelitvi ali omejitvi določb GDPR? Ali bodo še vedno obstajale različne nacionalne zakonodaje, ki urejajo varstvo podatkov?

 In

Kot Direktiva EU je Splošna uredba o varstvu podatkov GDPR zavezujoča in neposredno uporabljiva v vseh državah članicah EU (99. člen GDPR). Odstopajoče nacionalne zakonodaje so so dovoljene samo na področjih, ki so opredeljena v GDPR in v obsegu, ki je določen s GDPR. Podrobneje, za obdelavo osebnih podatkov v smislu zaposlovanja imajo države članice več pristojnosti za uvedbo nacionalne zakonodaje (glejte 88. člen GDPR). Vendar pa ni veljavna kakršnakoli nacionalna zakonodaja, ki presega te omejitve, saj jo GDPR nadomešča.