Katere so glavne razlike glede pridobivanja soglasja v primerjavi z Direktivo 95/46/ES?

 In

Glavne razlike glede pridobivanja soglasja v primerjavi z Direktivo 95/46/ES so trije vidiki:
1. Preglednost je za osebo, na katero se nanašajo podatki, bolj poudarjena (primerjajte 11. točko 4. člena GDPR);
2. Obstajati mora obvestilo o pravici do preklica soglasja (primerjajte 3. odstavek 7. člena GDPR);
3. posebni pogoji veljajo za soglasje otrok, ki se nanaša na spletne storitve (primerjajte 8. člen GDPR). Poleg tega obstaja po določbah GDPR dvom, ali je domnevana privolitev zadostna. Če se obdelava izvaja za več namenov, mora biti soglasje pridobljeno za vse namene.