Katere so nove obveznosti glede informacij, ki morajo biti posredovane osebam, na katere se podatki nanašajo?

 In

Obveznosti glede preglednosti, ki se nanašajo na osebe, na katere se nanašajo podatki, so v GDPR bistveno razširjene. Obdelovalec je dolžan osebi, na katero se podatki nanašajo, zagotoviti določene zakonsko določene informacije v postopku na več ravneh (13. in 14. člen GDPR). Še posebej te informacije zdaj vsebujejo namen obdelave, pravno osnovo za obdelavo in interna pravila družbe glede brisanja podatkov. Vsebujejo tudi obveznost za informiranje osebe, na katere se podatki nanašajo, o njeni pravici do preklica soglasja (7. člen GDPR) in pravico do ugovora (21. člen GDPR) proti obdelavi podatkov. Obstaja tudi obveznost obvestila osebe, na katero se podatki nanašajo, o dogodkih kršitve varstva osebnih podatkov v določenih pogojih (34. člen GDPR).