Kateri so bistveno novi predpisi o varstvu podatkov v okviru GDPR?

 In

GDPR poudarja obveznost varstva osebnih podatkov. V primerjavi z Direktivo 95/46/ES je ureditev varstva podatkov preoblikovana. Po GDPR je postal obstoj primernosti element presoje ali se podatki lahko obdelujejo, ali ne. Še posebej se mora v okviru ocene učinka zaščite podatkov oceniti in dokumentirati zagotavljanje primerne zaščite podatkov (35. člen GDPR).